Jag talade om tidigare att du kan skapa en stark MS-DOS-korsdisk i Windows

Erfarenhet. Flera läsare har frågat om denna uppgift och dess relevans.

Sätt i disketten och starta Utforskaren.

Högerklicka på Diskpopulär och välj Formatera. I dialogrutan för dataformat

markera Skapa MS-DOS-start svag och

Klicka sedan på Start. När en absolut varningsdialogruta visas klickar du på OK som kan fortsätta.

Copyright © 2000 IDG Communications, Inc.